2019. február 22-én megtartottuk a KEFE éves közgyűlését, amelyen a 2018. évi szakmai és pénzügyi beszámolóit az egyesület jelenlévő tagjai elfogadták. A szakmai beszámoót Dobi Ágota, a pénzügyi beszámolót az egyesület pénztárosa Sárosdi Edit ismertette a tagokkal.

Megvitatásra s elfogadásra kerültek a 2019-es évre vonatkozó egyesületi programok, versenyszervezési és pénzügyi tervek.

A két nagyobb tömegeket megmozgató rendezvényünk (a Komárom-Komárno és a Fenyves Futás) mellett az egyik alapcélunknak megfelelően részt veszünk testvérvárosi együttműködés keretében a lengyelországi Sosnowiecben a helyi futóversenyen. Szőnyi Ferenccel fognak futni az egyesület tagjai a spanyolországi El Camino 720 kilométeres útvonalán. Idén is megtartjuk a Bajnokot reggelire elnevezésű rendezvényeinket, azonban már két alkalommal tervezzük, általános- és középiskolások részére külön-külön, ahol a fiatalok az egyesület sikeres sportolóival futhatnak váltóversenyt. Márciusban az 1948-49-es szabadságharc környékbeli emlék- és csatahelyeit látogatják meg a kerékpárosaink.

Egyéni futóink és csapataink is indulni fognak az Ultrabalatonon, képviseljük a városunkat a nagyatádi triathlon versenyen, és még számtalan országos sporteseményen. Támogatjuk az Óév futást, ugyan komáromi indulója sajnos nem lesz, de támogató futásként megtartjuk a Spartathlon vátófutást is.

Az egyesületünket 2019-ben Komárom Város polgármestere és képviselő testülete az előző években is komolyabb összeggel támogatja, közgyűlési határozat született, mely szerint az Baladincz Jenő egyesületi elnök ezt köszönje meg dr. Molnár Attila polgármester úrnak.

Köszöntöttük az egyesület új tagjait Horváth Csillát, Végh Pál Róbertet, Bögi Sándort és Kovács Kristófot.